พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นายสุชาติ  จันตรี  
ชื่อเล่น เอ้
เรียนที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เอก  พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา